facebook_pixel

Hvor mye stein trenger jeg? Her viser vi deg et utregningsforslag  for Stone Wall Sømløs

Utregning:

Mål opp alle flater og regn ut totalt areal som skal dekkes. For å finne antall hjørnestein, deles høyden på hvert hjørne med høyden på steinen. Regn ut arealet på hjørnesteinene, og trekk dette fra det totale vegg arealet. Legg til en halv kvadratmeter for kapp, og rund opp til nærmeste hele eske med rettstein.

Eksempel Brannmur med pipe. Veggene her er 140 + 50 + 50 + 50cm. Høyden er 240cm. Total areal blir 6,96 m2 . Fra Brannmuren inn til pipa er det et innvendig hjørne på 240cm høyde. Pipa har 2 utvendige hjørner som også er 240cm høye. Hjørnene utgjør da 3,672 m2 . (240/20 = 12 stk pr. hjørne. 36 stk x 0,102 = 3,672m2 .) Mengde med rettstein blir som følger. 6,96 m2 , – 3,672m2 = 3,288m2 . Legg til en halv kvadratmeter og rund opp til hele esker. 3,788m2 / 0,42 ≈ 10 esker (4,2m2 ).

Trenger du hjelp? Vi hjelper deg gjerne med å beregne mengde.

Montering:

Påfør flislim på veggen med en tannsparkel med 8- 10mm tannstørrelse. Fukt panelene lett på baksiden, og trykk dem godt inn i mørtelen. Ved liming utendørs er det meget viktig at det ikke blir «lommer» i limet hvor det kan bli liggende vann og lage frostspreng. Limsøl må vaskes bort med en gang. Tilpasning mot vegg, hjørner eller avslutning gjøres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Legg vater på hvert sjikt for å unngå skjevheter .

Les også:

Eksempel Brannmur med pipe

Kontakt oss