Impregnering og fargeforsterker

Adda Finish er et fargeløst dypimpregneringsmiddel for fasader/vegger, piper, peiser o.l. av sugende mineralsk materiale. Adda Finish beskytter fasadeflater mot forvitring, hindrer vanninntrengning og letter renhold. Adda Finish har en ”fuktende” evne slik at struktur og fargespill i underlaget trekkes frem. Den motvirker saltutslag og frostskader ved at fukttilgang stoppes, men den er likevel diffusjonsåpen – underlaget får puste. Påføring av Adda Finish hindrer smuss og støv i å feste seg. Adda Finish er lysekte, den gulner ikke. Kan brukes inne og ute.

Adda Movin har den store fordel at den ikke forsegler de behandlede flater, men virker slik at evt. fukt i underlaget får anledning til å slippe ut. Dette er viktig bl.a. ved behandling av nedfuktede, men overflatetørre fasader, som derved får anledning til å tørke helt ut uten at ny fukt blir tilført. Adda Movin motvirker saltutslag (utblomstringer) som alltid er en følge av fukt.
Støv og smuss fester seg dårlig til en Adda Movin -impregnert flate, og den hindrer slagregn og dermed også smuss i å trenge inn i flaten. Den motvirker forvitring fra sur nedbør. I regnvær vil vanligvis alle flater se tørre ut.
Adda Movin etterlater normalt ingen synlig endring av flatens farge, gir ikke glansvirkning og danner ikke skjolder. På grå skifer kan Adda Movin gi en mørkere tone. Gjør derfor en prøve først. Ønskes en glanseffekt, anbefaler vi å bruke Adda Movin som grunning for Adda finish Stenkosmetikk.

Inspirasjon

Produktinformasjon

Adda Finish 2,5 liter – Fargeforsterker

Nobb nr.: 21104930
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit

Adda Finish 0,5 liter – Fargeforsterker

Nobb nr.: 40479396
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit

Adda Movin 2,5 liter

Nobb nr.: 21104971
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit

Adda Movin 0,5 liter

Nobb nr.: 40479412
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit