Impregnering og fargeforsterker

Stone Plus er et fargeløst dypimpregneringsmiddel for fasader/vegger, piper, peiser o.l. av sugende mineralsk materiale. Stone Plus beskytter fasadeflater mot forvitring, hindrer vanninntrengning og letter renhold. Stone Plus har en ”fuktende” evne slik at struktur og fargespill i underlaget trekkes frem. Den motvirker saltutslag og frostskader ved at fukttilgang stoppes, men den er likevel diffusjonsåpen – underlaget får puste. Påføring av Stone Plus hindrer smuss og støv i å feste seg. Stone Plus er lysekte, den gulner ikke. Kan brukes inne og ute.

Stone Impregnering har den store fordel at den ikke forsegler de behandlede flater, men virker slik at evt. fukt i underlaget får anledning til å slippe ut. Dette er viktig bl.a. ved behandling av nedfuktede, men overflatetørre fasader, som derved får anledning til å tørke helt ut uten at ny fukt blir tilført. Stone Impregnering motvirker saltutslag (utblomstringer) som alltid er en følge av fukt.
Støv og smuss fester seg dårlig til en Stone Impregnering -impregnert flate, og den hindrer slagregn og dermed også smuss i å trenge inn i flaten. Den motvirker forvitring fra sur nedbør. I regnvær vil vanligvis alle flater se tørre ut.
Stone Impregnering etterlater normalt ingen synlig endring av flatens farge, gir ikke glansvirkning og danner ikke skjolder. På grå skifer kan Stone Impregnering gi en mørkere tone. Gjør derfor en prøve først. Ønskes en glanseffekt, anbefaler vi å bruke Stone Impregnering som grunning for Stone Plus Stenkosmetikk.

Inspirasjon

Produktinformasjon

Stone Plus 2,5 liter – Fargeforsterker

Nobb nr.: 25672791
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit

Stone Plus 0,5 liter – Fargeforsterker

Nobb nr.: 25672783
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit

Stone Impregnering 2,5 liter

Nobb nr.: 43615365
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit

Stone Impregnering 0,5 liter

Nobb nr.: 43615354
Forbruk: Ca. 1 liter dekker ca. 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet
Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 – 4 timer, herdet etter 24 timer
Brukstemperatur: Ned til +5°C
Ildsfarlighet: Meget brannfarlig. Flammepunkt ca 40oC.
Holdbarhet: 12 md i lukket emballasje, Lagres kjølig
Rengjøring: Rengjøres med White spirit