facebook_pixel

SKIFERTAK ELLER TORVTAK ?

Både skifertak og torvtak har lange tradisjoner i norsk byggeskikk. Spesielt torvtak er mye brukt på fjellhytter i Norge. Likheten på disse to ligger i tradisjonene, men der slutter også likhetene.

Skifertak

Skifer er et tekkemateriale som var mye brukt på 1800-tallet og helt til utpå 1950-tallet. Skifertak opplever nå en renessanse både på nye og gamle hus og hytter.

Kvaliteten på takskiferen er viktig. For å finne ut om skifersteinen er av god kvalitet (hard) kan man slå på den, gjerne med et stykke hardt tre. Skiferen skal ha god hard klang, ikke dump eller matt. En dump eller matt lyd kan indikere at steinen er porøs, og derfor lett kan brekkes.

Skifersteinen ble opprinnelig lagt rett på troet. I dag blir den vanligvis lagt på sløyfer/lekter. Undertaket skal være tett, men ellers er oppbyggingen akkurat som om det skulle vært takstein. Vekten er også som takstein og er derfor vesentlig lettere enn et torvtak.

Et skifertak er varig, vedlikeholdsfritt og vakkert. Det finnes i dag to hovedtyper av bearbeidet takskifer; firkanstein og lappstein. I tillegg produseres det flere varianter, som rektangulærstein m.m.

Torvtak

Torvtak betegner et tak som er tekket med torv på en vanntett undertekking – i eldre tid som regel av bjørkenever. Torvtak på undertekking med moderne materialer har fått ny aktualitet i senere år, særlig på hytter.

Torvtak var tidligere også i utstrakt bruk i byene, men på grunn av den store faren for smittebrann i tett trebebyggelse ble de etterhvert forbudt i lokale bygningslover.
De fleste eldre torvtak besto av et undertak av bord (taktroet). På dette et lag med overlappende flak av bjørkenever, og øverst ett eller to lag torv. Nå brukes mest plastplater med knaster («platonplast») som tettesjikt, istedenfor bjørkenever.

Torvtak er enkelt og forholdsvis rimelig å legge. Men det er tungt, spesielt når det er mye fuktighet/snø. Det krever en forsterket takkonstruksjon. Torvtak krever også mye vedlikehold for at det skal holde seg pent. Det bør slåes to ganger i sesongen. Torvtaket kan også fort bli «brunt» og lite pent i tørkeperioder.

Les også:

Kontakt oss