facebook_pixel

Skifertak eller takstein ?

Skifertak har lange tradisjoner i norsk byggeskikk. Takstein er et nyere tekkemateriale som har blitt mye brukt de siste 30-40 årene. Disse to er mer ulike enn like som materiale for bruk på tak.

Takstein

Takstein er stein som brukes til taktekking. Takstein kan være laget av brent leire (taktegl) eller betong. Tegl– og betongstein kan være flat, men den også kan ha krum form – med eller uten falser. Falsene skal få taksteinene til å slutte tettere sammen og hindre at nedbør driver inn i huset gjennom taket.

Taktegl leveres glassert eller uglassert, mens takstein av betong gjerne er gjennomfarget eller forsynt med et belegg av fargede mineralkorn.

Takstein legges på samme undertak som takskifer. Takstein har samme vekt som takskifer, men er noe raskere å legge.

Takstein er ikke et naturmateriale og har derfor vesentlig kortere levetid. I takstrapporter opereres det med ca 30 år. Takstein har ofte også lettere for å få mose etter en del år, men det vil avhenge en del av hvilket materiale taksteinen er laget av.

Skifertak

Skifer er et tekkemateriale som var mye brukt på 1800-tallet og helt til utpå 1950-tallet. Skifertak opplever nå en renessanse både på nye og gamle hus og hytter.

Kvaliteten på takskiferen er viktig. For å finne ut om skifersteinen er av god kvalitet (hard) kan man slå på den, gjerne med et stykke hardt tre. Skiferen skal ha god hard klang, ikke dump eller matt. En dump eller matt lyd kan indikere at steinen er porøs, og derfor lett kan brekkes.

Skifersteinen ble opprinnelig lagt rett på troet. I dag blir den vanligvis lagt på sløyfer/lekter. Undertaket skal være tett, men ellers er oppbyggingen akkurat som om det skulle vært takstein. Vekten er også som takstein og er derfor vesentlig lettere enn et torvtak.

Et skifertak er varig (100 år), vedlikeholds-fritt og vakkert. Det finnes i dag to hovedtyper av bearbeidet takskifer; firkanstein og lappstein. I tillegg produseres det flere varianter, som rektangulærstein m.m.

Les også:

Kontakt oss