facebook_pixel

Personvernerklæring

For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester må vi ha noen opplysninger om deg. Det er viktig for Norsk SteinMiljø AS at ditt personvern ivaretas, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I vår personvernerklæringen informerer vi om hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Personvernerklæringen er en del av Norsk SteinMiljø AS sine brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at Norsk SteinMiljø AS behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

Informasjon som samles inn

Opplysninger du gir oss ved kjøp av, forespørsel om produkter og tjenester som leveres av Norsk SteinMiljø AS kan være navn, e-post, telefonnummer, adresse, tidligere og nåværende produkter og tjenester.

Opplysninger Norsk SteinMiljø AS registrerer når du bruker våre nettsider er;

Vi registrerer informasjon i forbindelse med din bruk av våre nettsider som følger:

  • domenet som tjenesten blir besøkt fra, hvilken nettleser som benyttes, varigheten av besøket , IP-adresse , enhetsinformasjon, anonyme identifikatorer, tidspunkt for besøket, hvordan du benytter tjenesten, informasjon om geografisk posisjon, hvor lang tid du bruker på å gjøre oppgaver på nettsiden.

Hvordan vil personopplysningene dine bli brukt

Norsk SteinMiljø As vil bruke opplysningene dine til å sende ut nyhetsbrev og til å levere produkter og tjenester som avtalt.

Markedsføring

Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Norsk SteinMiljø AS (når du er registrert kunde, har forespurt tilbud om et eller flere av våre produkter), vil vi kunne sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring vil alltid skje innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring.

Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi vil kun dele dine opplysninger i de tilfellene Norsk SteinMiljø As selv ikke kan levere det forespurte produkt eller tjeneste, og opplysninger vil da bli sent kun til relevant firma som kan levere samme. Utover det vil vi ikke dele din informasjon med andre parter.

Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

De personopplysningene vi har registrert om deg har du rett til å få innsyn i/hentet ut når du måtte ønske ved henvendelse til Norsk SteinMiljø As. Skulle noen av opplysningene ikke være korrekte så retter vi det.

Samtykker du har gitt kan du trekke tilbake når som helst og dine personopplysninger vil bli slettet hvis/når du ønsker det. Har du spørsmål, ta kontakt med oss.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Personopplysninger vedrørende kjøp av varer og tjenester som er lovpålagt å innhente i forbindelse med ordre/fakturering kan ikke bli slettet.

Informasjonssikkerhet

Vi har etablert rutiner i organisasjonen og på våre tekniske plattformer for å sikre at dine personopplysninger ikke kommer på avveie og ikke endres.

Endringer i personvernerklæringen

Skjer det endringer i vår personvernerklæring så vil vi opplyse om det per e-post.

Kontakt oss