Legging av brostein på netting

PREPARERING
Før brostein på netting legges, må underlaget være preparert på samme måte som ved belegningsstein, asfalt, osv. Hvor tykt lag med grus og singel man skal ha, avhenger litt av bruk og grunnforhold. Det viktigste er at det øverste laget med subbus er skikkelig komprimert og avrettet. Skal en kjøre på området, bør brosteinene støpes forskriftsmessig fast i en armert såle.

LEGGING
Når underlaget er ferdig avrettet og komprimert, legger man nettene enkelt rett ned på bakken inntil hverandre i det mønsteret man måtte ønske. Får å oppnå bedre stabilitet ved legging av 3 cm tykk brostein, kan det legges et lag på 1-2 cm med tørrsement på bakken før man legger
steinene. Press nettene ned i sementen.

AVRETTING
Brostein på netting legges rad for rad. Bruk en rettholt eller lignende til å avrette hver rad med brostein som legges. Dette er kjapt og enkelt. Legger 70-80 kvm om dagen.

FUGING
Fuging gjøres ved å koste subbus ut over brosteinene. Etter at subbusen er børstet utover vannes det mye slik at subbusen setter seg godt imellom steinene. Som et alternativ kan man bruke tørrsement til fuging ved å børste den utover med kost. Det må deretter vannes forsiktig slik at sementen ikke renner bort og at man får vasket steinene rene forsementstøv. La herde i to-tre dager før bruk.

FERDIG RESULTAT
Etter å ha kostet bort overfl ødig grus som ligger på brosteinene, vil man ha et resultat som vil kunne ligge i årevis. Noe etterfylling av fuger må påberegnes.

KOMPRIMERING
Etter fuging (gjelder ikke hvis en har brukt tørrsement som fugemasse) bør det komprimeres med f.eks. en komprimerings plate. Dette vil gjøre at brosteinene setter seg skikkelig. Med en komprimator vil man også få jevnet ut små humper. Regn med å måtte fuge en til to ganger etter komprimering.