Slik legger du et skifertak

Planlegging

Det er viktig å ha en god og gjennomtenkt plan før en starter selve leggingen.
Det første man planlegger er ut mot hver gavl. Det ideelle er å komme likt ut på hver gavl og helst slippe kapping. Hver stein skal legges med et mellomrom på 1 cm +/- (0,6 til 1,2 cm). Det betyr at det kan være ca 6 mm pr stein til å justere for å komme riktig ut. Kommer man ikke ut med hele steiner må man kappe.
Så kan man gjøre det samme opp mot møne.

Merking
Før en starter legging skal hele takflaten
merkes opp.
Bruk gjerne krittsnor til merkingen.
Ved merking er det gunstig å være
to personer – en oppe ved mønet og
en nede.
Mål opp og merk for hver andre stein-
rad. Husk steinbredde + mellomrom (1 cm +/-)
for hver steinrad. Denne merkingen vil gjøre
leggejobben raskere og mer effektiv.

 

LEGGING AV TAKSKIFER FIRKANT 40×40

Viktig å huske på sideveis avstand mellom skiferen. Denne kan justeres for tilpasning mot gavl. Avstand mellom hver takskifer bør holdes innenfor 0,6 til 1,2 cm.
Målene angir avstand senter/senter. Nederste lekt kan justeres ifh til ønsket dryppkant. Vanligvis er denne ca 1 cm. Dryppkant på 2 cm eller mer øker faren for brekkasje ved snø/is.
Første lekt må bygges opp tilsvarende en skifertykkelse som vil være ca 1 cm.

Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse: 12 mm
Vekt: ca 45 kg/kvm
Antall: 9,2 stk/kvm
Overlapp: ca 5 cm
Opprinnelsesland: Spania