Slik legger du sømløs

Sømløs – Uten horisontale og vertikale «striper»
Sømløs er et unikt konspet for et stripefritt og elegant sluttresultat ved bruk av steinpaneler av naturstein til forblending både ute og inne. Sømløs gjør at linjene brytes på hvert eneste panel. Man kan ikke se at det brukes steinpaneler. Nærmere tørrmur/naturstein er det ikke mulig å komme. Sømløs bryter linjene også på piper og korte avstander, noe ingen andre systemer i markedet klarer. Sømløs er utviklet og patentert i hele EU av Norsk Steinmiljø AS
  • Sømløs er utviklet og patentert av NSM.
  • Sømløs gjør at linjene brytes på hvert eneste panel.
  • I tillegg er det nesten like raskt å legge som vanlige store paneler.
Produkter i Sømløs serien: Last ned leggeanvisning i PDF

ENKEL RETT VEGG

For utfylling splittes et vanlig element på midten. Her brukes vinkelsliper eller vannsag.

UTVENDIGE OG INNVENDIGE HJØRNER MED RETT VEGG

KOMPLETT PEIS

Komplett peis – alle «linjer» brytes. Nærmere tørrmur er det vanskelig å
komme med bruk av steinpaneler

PIPER

Bryter linjer også på piper – noe ingen andre systemer i markedet klarer pr i dag.