Alt du trenger å vite før du monterer stone wall

Legg stein selv på 1-2-3

Stone Wall er paneler som er er satt sammen av natursteinsbiter, slik at en natursteinsvegg kan settes opp meget raskt. Panelene festes med flislim til dødt underlag, uten fuger. I tillegg så leverer vi ferdige utvendige og innvendige hjørner i et stykke. Vi leverer også paneler hvor den ene kortenden er naturlig slik at rettveggs avslutninger blir en helhet med fronten. Montering av dette er noe alle kan klare

Av verktøy trenger du vannsag/ vinkelsliper med diamantblad, murerskje/ tannsparkel, blandedrill, vater og gummihammer. I tillegg må du ha egnet frostsikkert flislim, primer, og nødvendig verneutstyr.

Før du begynner 

Les gjennom hele monteringsanvisningen før arbeidet begynnes. Monteringsanvisningen må betraktes som veiledende. Det er utførende som er ansvarlig for at produktet blir montert forskriftsmessig

Kontroll før montering

Kontrollér alltid produktene før monteringen begynner. Sjekk at leveringen har riktig mengde av de ulike artiklene som skal benyttes.
Norsk Steinmiljø AS sine produkter er i stor grad håndlagde, og kan variere noe i farge og utforming.
Ved større avvik kontaktes forhandler/ Norsk Steinmiljø.

Har montering begynt, og det oppdages avvik ved produktet, må arbeidet stoppes. Norsk Steinmiljø AS bærer ikke ansvar for reklamasjon på produktet, eller arbeid, ved montering av produkter med avvik.
Les bruksanvisningen for flislimet og primer før du begynner.

Forarbeid

Våre produkter må kun monteres på «døde» underlag som mur/betong, gips, Litex, Aquaboard etc.
Les gjennom dokumentasjon fra produsent mht. det underlaget som er valgt.

Overflaten må være fast og fri for løse partikler, støv og fett, og hvis nødvendig primes.
I de tilfeller det skal primes bør det gjøres dagen før montering av steinen.
Underlag av lettklinker (Leca) bør minimum slemmes.
På større flater kan det være en fordel å montere en lekt nederst på veggen som støtte for å hindre siging.

Underlag primes når nødvendig

Fyll brettet med egnet flislim

Flislimet trekkes på veggen med brett/ tannsparkel

Smør og jobb flislimet utover flaten

Flislim påføres baksiden av steinen ved montering ute

Steinpanelet presses godt inn i flislimet

Steinpanelet skal ikke fuges

Overskudd fjernes fortløpende

Legg neste steinpanel forbandt

Montering

Bland ut egnet flislim. Følg leverandørens bruksanvisning som beskrevet på pakningen.

Ta alltid uvilkårlig stein fra 4 – 6 forskjellige esker for å få best muligblanding av stein. Flislim trekkes på veggflaten med brett/tannsparkel. Fukt steinens bakside med vann før den legges i limet.

Press panelene godt inn i flislimet vått i vått. Man kan også dunke forsiktig med gummihammer. Ikke påfør flislim på for store flater av gangen, da limet kan begynne å tørke før du får montert steinene. Ikke monter mer enn 1 – 1,2 meter i høyden av gangen og vent noen timer (avhengig av temperatur) før neste «skift» monteres. Steinene legges kant i kant uten fuger.

Da steinpanelene ikke skal fuges er det viktig at overskuddslim på kantene av steinen fjernes fortløpende, her er en liten firkantskje godt egnet.
Vask av limsøl fortløpende og ikke la det tørke da det ikke lar seg vaske bort når det har tørket.
Utvendig bør en montere ved å dobbeltlime. Det legges like mye flislim på baksiden av steinen som på veggen og steinen presses mot underlaget på samme måte. Unngå å få luftlommer i limet, da det kan gi fuktansamling som over tid kan gi frostspreng og stein kan falle ned.
NB: Bruk vaterpass under hele arbeidet, så slipper du å komme galt ut på toppen. Justèr eventuelt avvik med en fyrstikk eller fliskile. Disse tar du bort når limet har tørket.
Steinen deles ved bruk av vinkelsliper med diamantskive eller vannsag. Bruk alltid verneutstyr som hørselsvern, vernebriller og støvmaske.